έκπτωση ενοικίου 40%

Έκπτωση ενοικίου 40% και για τις πληττόμενες επιχειρήσεις και εργαζόμενους.

Για το μήνα Απρίλιο δικαιούχοι για την έκπτωση ενοικίου 40% είναι και οι Πληττόμενες επιχειρήσεις βάση ΚΑΔ και οι εργαζόμενοι τους στους οποίους έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας τους. Νόμος 4683/2020 Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της […]

Όλες οι διαδικασίες για τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων,υπαλλήλων και ανέργων. (ενημερώνεται)

Α. Επιχειρήσεις Στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που πλήττονται, είτε γιατί το κράτος ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία τους είτε γιατί βρίσκονται στην επικαιροποιημένη λίστα των ΚΑΔ, προβλέπονται: Η αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων και δόσεων ρυθμίσεων φορολογικών οφειλών. Η αναστολή καταβολής ασφαλιστικών υποχρεώσεων και δόσεων ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών. Συγκεκριμένα: α) Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνών […]

Κύλιση προς τα επάνω