Υπηρεσίες

Λογιστικές Υπηρεσίες

Ατομικές επιχειρήσεις/ Ελ. Επαγγελματίες

Απο το 2009 που ξεκίνησε το γραφείο έχει αναλάβει ευρεία γκάμα ατομικών επιχειρήσεων και Ελ. Επαγγελματιών. Υποστηρίζουμε τους συνεργάτες μας με όπλο μας την εμπειρία, τις σύγχρονες τεχνολογίες και την συνεχή υπεύθυνη ενημέρωση. Περισσότερα

Εταιρίες

Το γραφείο μας παρέχει τις υπηρεσίες του σε εταιρίες κάθε μορφής και μεγέθους.

….

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Φοροτεχνική κάλυψη

Εκτός από τους επαγγελματίες και τις εταιρίες δίνουμε μεγάλη βάση στην φοροτεχνική κάλυψη και την καθοδήγηση σε φορολογικά, οικονομικά και επενδυτικά θέματα. Ο σύγχρονος λογιστής είναι πάνω απ όλα οικονομικός σύμβουλος και πρέπει σε κάθε κίνηση μας να λαμβάνουμε τη συμβουλή ενός ενημερωμένου Λογιστή Φοροτεχνικού.

Περισσότερα

Κάτοικοι εξωτερικού


Εξειδικευμένες υπηρεσίες

Ανάπτυξη εφαρμογών excell και Access

Μαζί με τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας, αναλαμβάνουμε τη δημιουργία προγραμμάτων για κάθε ανάγκη της επιχείρησης σας. Τα προγράμματα αυτά συμβάλουν τόσο στην οργάνωση όσο και στην εξοικονόμηση χρόνου και πόρων.

Ψηφιοποίηση λογιστικού/φορολογικού αρχείου

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την ψηφιοποίηση τ΄των παραστατικών και βιβλίων κάθε επιχείρησης σύμφωνα με το νόμο. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται το αρχείο σας σε περίπτωση φυσική ή έκτακτης φθοράς.

Διαχείριση Βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου AIRBNB

Ο νόμος είναι πολύ αυστηρός στα θέματα βραχυχρόνιων μισθώσεων κατοικιών και υπάρχει πλήρης διασύνδεση των γνωστών εταιριών του χώρου με την Α.Α.Δ.Ε. για ανταλλαγή στοιχείων.

Γι αυτό είναι επιβεβλημένη η σωστή εφαρμογή όλων των διαδικασιών που αφορούν αυτές τις μισθώσεις.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τόσο τη συμβουλευτική υποστήριξη όσο και την παρακολούθηση και διεκπεραίωση όλων των υποχρεώσεων σας απέναντι στη φορολογική διοίκηση.

Περισσότερα