Κοινωνικό Μέρισμα 2019

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

Συνεχής ενημέρωση με επίσημα στοιχεία

5.12.2019
Ο υπουργός οικονομικών κος Σταικούρας στην ομιλία του στη Βουλή για το φορολογικό νομοσχέδιο ανέφερε τους δικαιούχους του κοινωνικού μερίσματος που θα δοθεί τις επόμενες ημέρες.

Η έκτακτη ενίσχυση θα είναι 700 ευρώ ανά νοικοκυριό θα χορηγηθεί σε 250.000 οικογένειες με 953.000 μέλη.

Το κριτήριο του εισοδήματος θα παρθεί από τις υποβληθείσες δηλώσεις του 2019 (φορόλ. έτος 2018)

Δικαιούχοι – Κοινωνικές ομάδες

1η ομάδα – Οικογένειες με 4 τέκνα και άνω με φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 (αριθμός ωφελούμενων νοικοκυριών 19.140).

2η ομάδα  – Οικογένειες που τουλάχιστον ο ένας γονέας είναι μακροχρόνια άνεργος (άνω των 12 μηνών) με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο και με φορολογητέο εισόδημα έως 15.000 ευρώ (λαμβάνονται υπόψη και μονογονεϊκές οικογένειες)   (αριθμός ωφελούμενων νοικοκυριών 163.778).
3η ομάδα  – Οικογένειες που και οι δύο γονείς είναι βραχυχρόνια άνεργοι (κάτω από 12 μήνες)  με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο και με φορολογητέο εισόδημα έως 15.000 ευρώ (λαμβάνονται υπόψη και μονογονεϊκές οικογένειες)  (αριθμός ωφελούμενων νοικοκυριών 40.927).
4η ομάδα –  Οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα ΑΜΕΑ  δικαιούχοι του σχετικού επιδόματος έως 24 ετών (αριθμός ωφελούμενων νοικοκυριών 25.632).

Επιπλέον κριτήρια
-Τουλάχιστον ένας από τους 2 γονείς θα πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική επικράτεια τα τελευταία 10 έτη.-Και οι δύο γονείς θα πρέπει να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος.-Το άθροισμα των καταθέσεων όλων των μελών του νοικοκυριού σε όλες τις τράπεζες Ελλάδος ή του εξωτερικού αλλά και τρέχουσα αξία μετοχών και ομολογιών να μην υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ.

1.12.2019
Ο προθυπουργός Κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε σε εομιλία του οτι φέτος το κοινωνικό μέρισμα θα δωθεί στις εξής Κατηγορίες:
– Μακροχρόνια ανέργους
– Οικογένειες με Α.Μ.Ε.Α.
– Πολύτεκνες

Ως προς τα εισοδηματικά και λοιπά κριτήρια, αυτά θα είναι πολύ χαμηλά και θα είναι παρόμοια με αυτά του Κ.Ε.Α.

Έγινε αναφορά ότι δεν θα χρειάζεται οι πολίτες να κάνουν αιτήσεις και θα γίνει αυτόματα η πίστωση του ποσού.

Κοινωνικό Μέρισμα 2019
Κύλιση προς τα επάνω