τα έγγραφα τα οποία αφορούν στη φορολογική κατοικία ή στη διαμονή φυσικών προσώπων και έχουν εκδοθεί από Φορολογικές Υπηρεσίες Κρατών που έχουν επικυρώσει τη «Σύμβαση που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισμένες πράξεις και έγγραφα» δεν χρειάζεται να έχουν σφραγίδα APOSTILE.

Οι χώρες αυτές είναι:

  • Αυστρία
  • Ισπανία
  • Γαλλία
  • Ιταλία
  • Λουξεμβούργο
  • Ολλανδία
  • Πορτογαλία
  • Τουρκία
  • Πολωνία
  • Ελλάδα

Όλα τα σχετικά έγγραφα και αποφάσεις θα τα βρείτε εδώ: ΑΑΔΕ