14 Δεκεμβρίου 2017

Βραχυχρόνιες μισθώσεις (Airbnb) – Πακέτο υπηρεσιών

Βραχυχρόνιες μισθώσεις στα πλαίσια της οικονομίας του διαμοιρασμού είναι αυτές που

 • Διαρκούν λιγότερο απο ένα έτος
 • Προσφέρουν μόνο κλινοσκεπάσματα χωρίς άλλες υπηρεσίες.
 • Πραγματοποιούνται μέσω διαδικτύου (airbnb, booking κ.α.)

Πως φορολογείται ο ιδιοκτήτης;

Φορολογείται σύμφωνα με την κλίμακα των εισοδημάτων απο ακίνητη περιουσία (αθροίζεται με άλλα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία, αν υπάρχουν):

 • εως 12.000 με 15%
 • απο 12.001 εως 23.000 με 35%
 • απο 23.001 και πάνω με 45%

Ποιοί περιορισμοί υπάρχουν;

Κάθε φορολογούμενος (Α.Φ.Μ.) μπορεί να νοικιάζει ,με τη μορφή των βραχυχρόνιων μισθώσεων μέσω ψηφιακών φορμών, μέχρι 2 ακίνητα.

Μπορεί να νοικιάζει με τη μορφή μέχρι 90 ημέρες ανα έτος ή και παραπάνω αν τα έσοδα του δεν ξεπερνούν τις 12.000 ευρώ. (στα νησιά κάτω των 10.000 κατοίκων τα όρια πέφτουν στις 60 ημέρες).

Τι κίνδυνοι υπάρχουν; (έχει καταργηθεί και αναμένουμε νέα Κ.Υ.Α. που θα ορίζει νέα όρια και προϋποθέσεις)

 • Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος τότε μπορεί να υπάρξουν πρόστιμα ύψους 5.000,00 €
 • Σε περίπτωση μη υποβολής μίσθωσης το πρόστιμο είναι 100,00 €

Έχετε ακίνητο που το αξιοποιείτε νοικιάζοντας το μέσω ψηφιακών εφαρμογών όπως ARIBNB, BOOKING κ.α.

Τότε θα πρέπει:

 • Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2018 να εγγραφείτε στο ειδικό μητρώο βραχυχρόνιων μισθώσεων και να καταχωρηθούν όλες οι μισθώσεις απο 1/1/2018 εως 31/8/2018.
 • Μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα κάθε μίσθωσης θα πρέπει να καταχωρούνται όλα τα στοιχεία της συναλλαγής στο ειδικό μητρώο.
 • Θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή στα όρια που θέτει ο νόμος για αυτού του είδους τις μισθώσεις. Σε αντίθετη περίπτωση τα πρόστιμα και οι φόροι θα είναι δυσανάλογοι των οικονομικών απολαβών σας.

Αν επιθυμείτε να αναλάβει το γραφείο μας

 • την εγγραφή στο μητρώο,
 • τη μηνιαία καταχώρηση των μισθώσεων
 • να σας παρέχει έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για αλλαγές,

ελάτε σε επικοινωνία μαζί μας.