Φορολογικές δηλώσεις 2018

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

Η υποβολή φορολογικών δηλώσεων έχει ξεκινήσει από τις 19 Απριλίου, ακόμα όμως
παρατηρούνται κάποιες ελλείψεις οι οποίες θα αποκατασταθούν τις επόμενες ημέρες.

ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ
Υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1), έχει κάθε φυσικό
πρόσωπο, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος
της ηλικίας του, ανεξάρτητα από το αν είναι εξαρτώμενο μέλος ή όχι και αποκτά
πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.
Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης,
υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση.
Οι κάτοικοι εξωτερικού είναι υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης μόνο όταν αποκτούν
πραγματικό εισόδημα φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή
αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο από πηγές Ελλάδος.
Στη δήλωση συμπληρώνονται υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματα ανεξάρτητα από τον
τρόπο φορολόγησής τους, καθώς και τα απαλλασσόμενα από τον φόρο. Σε κάθε
περίπτωση παρακράτησης φόρου ακόμη και στην περίπτωση αυτοτελούς ή με ειδικό
τρόπο φορολογούμενων εισοδημάτων, συμπληρώνεται και ο παρακρατηθείς ή
αποδοθείς, κατά περίπτωση, φόρος.

ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ
Η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης είναι μέχρι 30 Ιουνίου 2018.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ
Από την εκκαθάριση της δήλωσης μπορεί να προκύψει υποχρέωση καταβολής
(χρεωστικό υπόλοιπο) ή δικαίωμα επιστροφής φόρου (πιστωτικό υπόλοιπο). Η
καταβολή του φόρου γίνεται σε τρεις (3) ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η
πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου και η
καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών
Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, από την προθεσμία υποβολής της δήλωσης.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΣΙ
Οι μεγαλύτερες αλλαγές από την περσυνή φορολογική δήλωση είναι:
 Οι ιατρικές δαπάνες δεν έχουν έξτρα έκπτωση φόρου και υπολογίζονται μόνο
για το χτίσιμο του αφορολόγητου.
 Το αφορολόγητο είναι συνδεδεμένο με τις δαπάνες που κάνουν οι
φορολογούμενη μέσω τραπεζικού συστήματος και ανάλογα με το εισόδημά
τους (ισχύουν εξαιρέσεις με κυριότερη τη μη υποχρέωση ηλεκτρονικών
τραπεζικών συναλλαγών για τους άνω των 70ετών).
 Οι φιλοξενούμενοι θα δηλώνονται φέτος και στην δήλωση αυτού που τους
φιλοξενεί και θα υπάρχει διασταύρωση και έγκριση της φιλοξενίας και από τις
δύο πλευρές.
 Η πληρωμή του φόρου και όλων των οφειλών προς την εφορία, θα μπορεί να
πραγματοποιείται και ηλεκτρονικά με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες.

 Προσυμπληρώνονται φέτος και τα μερίσματα από μετοχές εισηγμένες στο
χρηματιστήριο.