Οικογενειακό επίδομα μέσω Ο.Γ.Α.

Αμέσως μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, όσοι έχουν εξαρτώμενα τέκνα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση Α21 για να λάβουν το οικογενειακό επίδομα.

Εξαρτώμενα τέκνα θεωρούνται:

α) Τα άγαμα τέκνα που προέρχονται από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα που δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ, ΚΕΤΕΚ). Για τα τέκνα 19 ετών που φοιτούν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να προσκομίσουν στην κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία του ΟΓΑ πρόσφατη βεβαίωση σπουδών.

β) Τα τέκνα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον φοιτούν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή Κολλέγια καθώς και σε Ι.Ε.Κ, Δημόσια ή ιδιωτικά . Τα επιδόματα καταβάλλονται μόνο κατά το χρόνο φοίτησης των τέκνων και σε καμία περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους (ανεξάρτητα εάν συνεχίζουν να φοιτούν).

Διευκρινίζεται ότι στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση περιλαμβάνονται και οι σχολές του Δημοσίου Ανώτατης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης, οι Στρατιωτικές σχολές Στρατού, Αεροπορίας, Ναυτικού, Αστυνομίας, Πυροσβεστικής κ.λ.π., καθώς και τα αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ Ιδρύματα του Εξωτερικού. Για σπουδές σε ΙΕΚ, Κολλέγια, Σχολές του Δημοσίου Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης που δεν διαθέτουν Ακαδημαϊκή ταυτότητα καθώς και σε αναγνωρισμένα Ιδρύματα του Εξωτερικού, θα πρέπει να προσκομίσουν στην κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία του ΟΓΑ πρόσφατη βεβαίωση σπουδών.

γ) Τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω , μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.

Τα εισοδηματικά κριτήρια αναλύονται στους πίνακες που ακολουθούν. ΠΡΟΣΟΧΗ, τα ποσά αντιστοιχούν στα εξαρτώμενα τέκνα και όχι γενικά σε όλα τα παιδιά που έχει μια οικογένεια.

  • Πληρωμές οικογενειακών επιδομάτων πραγματοποιούνται συνήθως προκαταβολικά το Πάσχα (μισή δόση) και μετά ανα τρίμηνο τέλος Ιουνίου, τέλος Σεπτεμβρίου, μέσα Δεκεμβρίου.
  • Κατά την πρώτη πληρωμή μπορεί ο Ο.Γ.Α. να ζητήσει κάποια δικαιολογητικά για να προχωρήσει στην πληρωμή του επιδόματος, όσοι λοιπόν δεν λάβουν το επίδομα, θα πρέπει να μπουν στην ειδική εφαρμογή και να τσεκάρουν το λόγο που δεν τους κατατέθηκε το επίδομα. Αυτά θα πρέπει να τα αποστείλετε στα γραφεία του Ο.Γ.Α.