Σε λειτουργία η Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2019

Σε λειτουργία τέθηκε πριν από λίγο η εφαρμογή υποβολής φορολογικών δηλώσεων Φυσικών προσώπων.

Ακόμα βέβαια υπάρχουν ελλείψεις γιατί οι υπηρεσίες δεν έχουν στείλει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και αναμένουμε να είναι σε πλήρη λειτουργία μετά τις 22/4/2018.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι τις 30 Ιουνίου.