Κοινωνικό μέρισμα 2017 – Τα κριτήρια και οι δικαιούχοι (ανανεώνεται καθημερινά με νέα δεδομένα)

Με κόκκινα γράμματα οι τροποποιήσεις με βάση τα τελευταία στοιχεία

Τη Δευτέρα το βράδυ με διάγγελμα του ο Πρωθυπουργός έδωσε τα κριτήρια χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος.

Μέσα στην εβδομάδα θα κατατεθεί προς ψήφιση και μέχρι τέλη Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η καταβολή του.

(ψηφίστηκε στη βουλή και αναμένεται η ΚΥΑ)

Τα κριτήρια είναι εισοδηματικά και περιουσιακά. Αφορούν νοικοκυριά, δλδ άτομα που κατοικούν κάτω απο κοινή στέγη/κατοικία. Αυτό σημαίνει οτι αθροίζονται τα εισοδήματα, οι καταθέσεις και η ακίνητη περιουσία που κατέχουν όλοι όσοι ζουν κάτω απο την ίδια στέγη, μαζί και οι φιλοξενούμενοι.

Εισοδηματικά κριτήρια:

Για Μονοπρόσωπο νοικοκυριό το όριο είναι οι 9.000 € ετήσιου εισοδήματος

Για Πολυπρόσωπο νοικοκυριό το όριο είναι οι 18.000 € ετήσιου εισοδήματος

Κριτήρια ακίνητης περιουσίας:

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας όλων των μελών του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τις διατάξεις του ν. 4223/2013 και προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα μέχρι 31.10.2017 πράξη προσδιορισμού φόρου δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) ευρώ.

Περιουσιακά κριτήρια:

Εξαιρούνται από τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος νοικοκυριά, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:
– εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας,
– δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής,
– δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,
– δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1. 

Κριτήριο καταθέσεων: Αναμένεται ΚΥΑ

Το συνολικό ύψος των καταθέσεων όλων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.τ.λ, όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ για τα νοικοκυριά με ένα μέλος, πολλαπλασιαζόμενο για κάθε προστιθέμενο μέλος, κατά τον τρόπο που θα προσδιοριστεί με την ΚΥΑ της παρ. 4. 
Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του φορολογικού έτους 2016, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο:

Ετήσιος τόκος = 9.000 Χ κλίμακα ισοδυναμίας νοικοκυριού Χ μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο 2016/100 

Κριτήριο διαμονής και λοιπά κριτήρια

Ο δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια για τα τελευταία πέντε έτη, όπως αυτό προκύπτει από την υποβολή φορολογικών δηλώσεων κατά την τελευταία πενταετία.

Ο δικαιούχος οφείλει να είναι ασφαλισμένος τουλάχιστον μια φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και για χρόνο ασφάλισης μεγαλύτερο του ενός μηνός μέχρι και 31/10/2017, όπως αυτό προκύπτει από το μητρώο Άμεσα Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων του ΕΦΚΑ.

Ο δικαιούχος και όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να έχουν υποβάλλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016, εφόσον έχουν υποχρέωση.

—————————————

Τα εισοδηματικά κριτήρια Αναλυτικά:

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό

Εισόδημα έως 3.000 θα λάβει έκτακτη ενίσχυση 450€

Εισόδημα έως 6.000 θα λάβει έκτακτη ενίσχυση 350€

Εισόδημα έως 9.000 θα λάβει έκτακτη ενίσχυση 250€

*Τα εισοδηματικά όρια προσαυξάνονται κατά 50% για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 25% για κάθε παιδί.

Οικογένεια χωρίς παιδιά

Εισόδημα έως 4.500 θα λάβει έκτακτη ενίσχυση 675€

Εισόδημα έως 9.000 θα λάβει έκτακτη ενίσχυση 525€

Εισόδημα έως 13.500 θα λάβει έκτακτη ενίσχυση 375€

Οικογένεια με ένα παιδί

Εισόδημα έως 5.250 θα λάβει έκτακτη ενίσχυση 787,50€

Εισόδημα έως 10.500 θα λάβει έκτακτη ενίσχυση 612,50€

Εισόδημα έως 15.750 θα λάβει έκτακτη ενίσχυση 437,50€

Οικογένεια με δύο παιδιά

Εισόδημα έως 6.000 θα λάβει έκτακτη ενίσχυση 900€

Εισόδημα έως 12.000 θα λάβει έκτακτη ενίσχυση 700€

Εισόδημα έως 18.000 θα λάβει έκτακτη ενίσχυση 500€

 

Επιστροφή θα λάβουν και οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη και τους παρακρατήθηκε παράνομα εισφορά υγείας:

Με σύνταξη μηνιαία 1.100€ θα λάβουν 240€

Με σύνταξη μηνιαία 1.200€ θα λάβουν 370€

Με σύνταξη μηνιαία 1.300€ θα λάβουν 450€

 

Συμπληρωματική Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/37865

Σχόλιο: Τα εισοδήματα και η σύνθεση του νοικοκυριού θα ληφθεί με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που κατατέθηκαν φέτος και αφορούσαν το 2016.
Υπενθυμίζεται πως το χρηματικό ποσό που θα λάβει ο κάθε δικαιούχος θα είναι εφάπαξ, αφορολόγητο και ακατάσχετο και δεν θα προσμετράται στο συνολικό οικογενειακό εισόδημα κάθε νοικοκυριού προκειμένου να κριθεί εάν αυτό δικαιούται κάποιας άλλης κοινωνικής παροχής καταβαλλόμενης με βάση εισοδηματικά κριτήρια.

Το ψηφισθέν νομοσχέδιο για το κοινωνικό μέρισμα